ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ນີ້ເປັນການທົດສອບການຂຽນບັອກ

ເພື່ອນໆມີຫຍັງດີໆກໍແນະນຳດ້ວຍນະ

ເພາະຍັງບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກເທົ່າໃດເທື່ອ

Advertisements